Ανοιγμα σχολείων: Ο Ν. Σκορδής απαντά στο DCDF τί πρέπει να κάνουν τα παιδιά με διαβήτη

Despina Children's Diabetes Foundation > Uncategorized > Ανοιγμα σχολείων: Ο Ν. Σκορδής απαντά στο DCDF τί πρέπει να κάνουν τα παιδιά με διαβήτη

Ανοιγμα σχολείων: Ο Ν. Σκορδής απαντά στο DCDF τί πρέπει να κάνουν τα παιδιά με διαβήτη

Σε σχετική ερώτηση του Despina Children`s Diabetes Foundation για το θέμα του ανοίγματος των σχολείων ο Νίκος Σκορδής, Καθηγητής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρέθεσε τα πιο κάτω:

”Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι ο κορωνοιός δεν μεταδίδεται ευκολότερα σε παιδιά με Διαβήτη Τύπου 1 σε σύγκριση με άλλα συνομήλικα παιδιά. Αυτό όμως που πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι το γεγονός ότι τα παιδιά με Διαβήτη Τύπου 1 αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της βαρύτερης νόσησης αφενός και της αποδιοργάνωσης του μεταβολικού ελέγχου του Διαβήτη.

Προσωπικά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα τα παιδιά με Διαβήτη Τύπου 1 στην πρώτη φάση του ανοίγματος των σχολείων είτε να συνεχίσουν για αυτές τις λίγες ημέρες την μάθηση από το σπίτι, είτε στις τάξεις των παιδιών με Διαβήτη Τύπου 1 να γίνεται ακόμη περισσότερη προσπάθεια τήρησης των ενδεικνυόμενων μέτρων ασφάλειας από τον Κορωνοιό”.

Νίκος Σκορδής
Καθηγητής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας